Keo chà mạch Vicin màu trắng

Sản phẩm của VICIN VIETNAM JSC

Dùng chà mạch gạch ốp, lát.

Độ kết dính tuyệt hảo

Thi công dễ dàng

Tăng khả năng chống thấm

Trọng lượng 1 túi: 1kg

Màu sắc: trắng