Keo chà mạch Exter màu trắng

Màu sắc: trắng

Sản xuất tại Việt Nam

Dùng chà mạch gạch ốp lát

Trọng lượng 1 túi: 1kg