Gạch thông gió xi măng 1 lá lớn

Chất liệu: xi măng

Kích thước: 20cm x 20cm

Dùng trang trí tường

Mua nhiều giảm giá, miễn phí công chở.

Đơn giá tính trên 1 viên