Con tiện bê tông cao 68cm

Con tiện bê tông đúc bằng máy ly tâm.

Tổng chiều cao tính cả hai cầu là 68cm.

Đơn giá tính theo mét dài.