Con kê đa năng 3

Ký hiệu: DN3.

Có bốn mức kê là 35mm, 40mm, 45mm và 50mm.

Sử dụng cho nhiều mục đích

Đơn giá trên tính theo thùng.