Con kê đa năng 2

Ký hiệu: DN2.

Có bốn mức kê là 30mm, 35mm, 38mm và 40mm.

Sử dụng cho nhiều mục đích

Đơn giá trên tính theo thùng.