Con kê đa năng 1

Ký hiệu: DN1.

Có hai mức kê là 25mm và 30mm.

Sử dụng cho nhiều mục đích

Đơn giá trên tính theo thùng.