Con kê bê tông V3

Ký hiệu: ST25/30

Có hai mức kê là 25mm và 30mm.

Dùng kê sàn 1 lớp dày 10cm – 11cm, sắt phi 10; kê dầm, móng.

Đơn giá trên tính theo thùng.