Con kê bê tông V2

Ký hiệu: ST20/25

Có hai mức kê là 20mm và 25mm.

Dùng kê lớp dưới sàn hai lớp dày 12cm-13cm và sàn 2 lớp dày 14cm-15cm.

Đơn giá trên tính theo thùng.