Con kê bê tông V1

Ký hiệu: ST15/20.

Có 2 mức kê là 15mm và 20mm.

Dùng kê lớp dưới sàn hai lớp dày 10cm-11cm.

Đơn giá tính theo thùng.