Con kê bê tông H4

Ký hiệu: ST70.

Mức kê: 70mm.

Dùng kê lớp 2 sàn hai lớp dày 12cm – 13cm.

Đơn giá trên tính theo thùng.