Con kê bê tông H3

Ký hiệu: ST90.

Mức kê: 90mm.

Dùng kê lớp 2 sàn hai lớp dày 14cm – 15cm.

Đơn giá trên tính theo thùng.