Con kê bê tông H2

Ký hiệu: ST80.

Mức kê: 80mm.

Dùng kê lớp 2 sàn hai lớp dày 13cm – 14cm.

Đơn giá trên tính theo thùng.