Con kê bê tông H1

Ký hiệu: ST60.

Mức kê: 60mm.

Dùng kê lớp 2 sàn hai lớp dày 10cm – 11cm.

Đơn giá trên tính theo thùng.