chính sách vận chuyển

Cám ơn bạn đã quan tâm đến sản phẩm của cửa hàng VLXD Lập Như.

Chính sách vận chuyển của chúng tôi sẽ phụ thuộc vào từng sản phẩm. 

Với mỗi sản phẩm, khi đơn hàng đạt đến số lượng quy định sẽ được vận chuyển miễn phí. Nếu đơn hàng nhỏ hơn số lượng quy định, cửa hàng sẽ hỗ trợ một phần phí vận chuyển cho các bạn. Số lượng đơn hàng đạt chuẩn được ghi chi tiết trong phần tóm tắt sản phẩm.

Trong trường hợp khách hàng là người trả phí vận chuyển, cửa hàng có trách nhiệm tư vấn lựa chọn phương thức vận chuyển thích hợp và kinh tế nhất cho khách hàng.